Reglement

Voor een aangenaam en veilig verblijf willen wij u graag op de volgende punten attenderen.

Algemene gedragsregels

Deelname/verblijf aan dit oldtimerweekend geschied geheel op eigen risico.
– Tijdens alle evenementen op het terrein zijn de instructies, aanwijzingen, voorschriften en reglementen van de organisatoren van toepassing.
– Op en rond het terrein is het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) van toepassing; maximum snelheid is 10km.
– Huisdieren zijn op het terrein toegestaan, indien aangelijnd, gelieve de ontlasting van de dieren in de bestemde afvalbakken/zakken te deponeren.
– De huisdieren mogen NIET over de omliggende weilanden en akkers los lopen, dit om schade aan gewassen te voorkomen en geen problemen te krijgen met de buren/boeren/boomkwekers.
– Het is verboden met scooters, fietsen, motoren, auto’s doelloos rond te rijden.
– Aanwijzingen van medewerkers dienen onverwijld te worden opgevolgd.
– Voertuigen/tenten/caravans/enz dienen geparkeerd/geplaatst te worden op de daarvoor bestemde of aangewezen plaatsen.
– Parkeren op/aan de Aardgangstraat is verboden.
– Na 22.00 uur en voor 09.00 uur mogen voertuigen zich niet verplaatsen op het terrein zonder toestemming van de organisatie.
– Doorgaande wegen, entree en uitgang van het terrein dienen te worden vrijgehouden.
– Open vuur/kampvuur op het terrein is NIET toegestaan.
– Gelieve afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken/zakken.
– Laat na gebruik toiletten schoon achter. Ook andere mensen willen hier graag gebruik van maken.
In verband met milieu zijn voor olielekkende voertuigen kartonnen platen beschikbaar bij de organisatie. En is het streng verboden om brandstoffen over te hevelen om wat voor reden dan ook!
– Op het organisatie terrein zo min mogelijk draaien en keren om spoorvorming te voorkomen.
– Tussen 22.00uur en 08.00uur geen geluidsoverlast op het kampeer- en parkeergedeelte.

Het vernielen of stelen van eigendommen
Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en of vernieuwingskosten. Indien de betrokkene(n) nog niet de leeftijdsgrens van 18 jaar is gepasseerd zullen de kosten verhaald worden op de ouders/ verzorgers van de betrokkene(n). afhankelijk van de situatie zal de politie ingelicht worden.

Indien u zich niet houdt aan bovenstaande regels dan is Stichting “De walm” gemachtigd om middels de door haar aangewezen toezichthouders/bewaking passende maatregelen tegen overtreders te nemen, waaronder het onmiddellijk verwijderen van het terrein van personen en/of goederen.

 Stichting “De Walm” is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen, ontstaan tijdens het verblijf op het Oldtimerweekend.

Print Friendly, PDF & Email